Reference

Frutarom Etolu, d.o.o. imamo stikalne omare, ki so bile v notranjosti naprašene s sladkorjem v prahu. Zaradi nevarnosti eksplozije, smo se odločili za čiščenje. Kot najprimernejše se je izkazalo čiščenje s suhim ledom.

Podjetje JBMtehnika je delo opravilo kakovostno, v dogovorjenem roku in za dogovorjeno ceno. Na osnovi pozitivnih rezultatov pri čiščenju stikalnih omar, smo se odločili tudi za čiščenje procesne opreme, predvsem delov kjer je veliko elektro in pnevmatsko stikalne opreme in vsled tega klasično čiščenje ni možno.

Z rezultati in kakovostjo tovrstnega čiščenja smo zadovoljni.

ETOL d.o.o.


Na vaši predstavitveni akciji čiščenja naših strojev za brušenje, kjer je naša proizvodnja najbolj podvržena vodno emulzijskim hlapom moram poudariti, da imate dobre stroje ki služijo namenu, vaši zaposleni pa so skladna ekipa, ki ne popušča do zaključenih zastavljenih ciljev.

TRO d.o.o.


Čiščenje s suhim ledom daje zelo dobre rezultate. Površina po čiščenju je čista in gladka.

Čiščenje s suhim ledom je v našem primeru povzročilo veliko sproščenega prahu, ki se je nabral v komorah. Zato jih je potrebno za tako čiščenje izgraditi in postopek opraviti zunaj. V okviru enih planiranih reparatur (8 ur) je kaj takega nemogoče izvesti. Zato bomo preko leta nadaljevali z ročnim mehanskim čiščenjem. Če stanje kakšen mesec pred rednim letnim remontom (september 2015) ne bo zadovoljivo, bomo ponovili s suhim ledom.

Veseli nas, da smo lahko spoznali značilnosti in možnosti čiščenja s suhim ledom s vašo izurjeno in izkušeno ekipo.
Zagotovo bomo še sodelovali.

Papirnica Vevče d.o.o.

top